Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lahanashakedealc/public_html/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/helper-masonry.php on line 322

צור יצחק

גינה עם חוויה – המשתנה עם כל עונה

מתחם החוץ חולק למספר "חדרים", כאשר המעבר ביניהם מתבצע דרך פרגולות שופעות צמחיה מטפסת וריחנית. אלו משמשות "דלתות" לחדר הבא. ההליכה בין החדרים הפתוחים נעשית על שבילי חצץ, המעצימים את תחושת הטיול.

דלת עתיקה מפירוק תלויה על הקיר המכוסה במטפסים ומהווה נקודת מוקד במרכז הגינה

הצמחייה, שנבחרה בהקפדה יתרה, היא צמחייה בעלת אופי אירופאי, דוגמת צמחי שלכת היוצרים בסתיו גוונים עזים ומדגישים את חילופי העונות.

שטח מגרש: 400 מ"ר

צילום: מושי גיטליס

פרוגרמה: תכנון של גינה הצמודה לבית בסגנון כפרי, ומהווה מקום מפלט, מרחב שאפשר לטייל בו ברוגע לאחר יום עבודה עמוס.