כפר סבא

צילום: שירן כרמל

עיצוב פנים: אורית דרוקר