רעות

סגנון נקי, גינה חכמה 

שטח מגרש:

מעצבת פנים הבית: קרן מאיר

צילום: ניצן ובר

פרוגרמה: