רמת השרון

צילום: שי אדם

מעצב פנים: ירון יפתח בן – גרא