רמת השרון

סגנון נקי, גינה חכמה 

שטח מגרש:

אדריכל הבית: אבי שטרנפלד

פרוגרמה: