פתח תקווה

סגנון נקי, גינה חכמה 

שטח מגרש:

צילום: מושי גיטליס

פרוגרמה: