פתח תקווה

סגנון נקי, גינה חכמה 

שטח מגרש:

עיצוב ואדריכלות הבית: ורד שני וירון בייקר

צילום: עינת דקל

פרוגרמה: